Higijena

Dental Hygiene

Poseban aspekt poliklinike baziran je na sredstvima za higijenu i opremi za sterilizaciju i čini jedistvenu cjelinu koja pruža maksimalnu zaštitu pacjenta.

Primjenom zaštitnih sredstava za osoblje (ROMED), kao i dezinfekcionih sredstava poslednje generacije (DURR), omogućena je potpuna higijena opreme i radnog prostora.

Sterilizacioni blok čini inovativni mikroprocesorsko kontrolisani sistem srerilizacije B klase (DENTAL X) što nam osigurava efikasnu kontrolu procesa sterilizacije a sve to u cilju maksimalne sigurnosti pacijenta.

Primjenom zaštitnih sredstava za osoblje (ROMED) kao i dezinfekcionih sredstava poslednje generacije

Kako se brinuti o zubima

Chart

  • 01 Redovno perite zube
  • 02 Čistite zube zubnim koncem
  • 03 Čistite jezik
  • 04 Koristite vodu za ispiranje
  • 05 Pažljivo birajte hranu